Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

Įsakymas dėl šilumos gamybos kainos dedamųjų ir galutinės šilumos kainos nustatymo nuo 2012 m. balandžio 1 dienos

2012-03-26

  UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖ GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS  ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ IR GALUTINĖS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMO

NUO 2012 M. BALANDŽIO 1 D.

2012 m. kovo 22 d. Nr. I-G-12-5

Kaunas

Vadovaudamasis UAB Kauno termofikacijos elektrinės (toliau  vadinama - Bendrovė) įstatų 6.52 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, 82 p. nuostatomis, ir vykdydamas imperatyvius Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reikalavimus,

n u s p r e n d ž i u:

I. Nuo 2012 m. balandžio 1 d. nustatyti šilumos gamybos kainos dedamąsias (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę – 19,05 ct/kWh;

1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,02 ct/kWh;

1.2.1. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 17,03 ct/kWh.

II. Nuo 2012 m. balandžio 1 d. nustatyti  galutinę vienanarę šilumos kainą  19,05 ct/kWh.

III. Šį įsakymą paskelbti viešai Bendrovės tinklalapyje internete.

Pastaba: Bendrovė bei jos akcininkai toliau laikosi teisiškai pagrįstos pozicijos, kad privaloma šilumos gamybos kainodara Bendrovės atžvilgiu negali būti taikoma, ir pasilieka su tuo susijusias bei iš to išplaukiančias teises ginčyti privalomos šilumos gamybos kainodaros taikymo teisėtumą ir pagrįstumą, reikšti reikalavimus dėl žalos atlyginimo bei kitus susijusius reikalavimus.

Generalinis direktorius                                                                          

Antanas Pranculis


Visos naujienospartneriai