Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

Dėl sąlygų energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planui rengti išdavimo

2012-05-30

 

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

pavaduotojui

p.Vygaudui Moliui

Laisvės al. 96,

LT-44251 Kaunas

 

DĖL SALYGŲ ENERGIJOS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTROS PLANUI RENGTI IŠDAVIMO

 UAB Kauno termofikacijos elektrinė 2012 m gegužės 23 d. gavo Jūsų 2012 m. gegužės 22 d. raštą Nr. (A27V128)-2-2427, kuriame informuojate apie mūsų pateikto prašymo dėl sąlygų energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planui rengti išdavimo, svarstymo bei nagrinėjimo eigą.
Esame dėkingi už išsamią informaciją apie mūsų prašymo nagrinėjimo eigą, tačiau apgailestaujame, kad mūsų bendrovės siekis kuo greičiau rekonstruoti esamus įrenginius pritaikant juos biokuro deginimui ir tuo pačiu mažinant tiekiamos šilumos kainą Kauno miesto šilumos vartotojams yra nepakankamai įvertintas ir mūsų prašymas dėl sąlygų išdavimo nagrinėjamas jau daugiau kaip 2 mėnesius. Pabrėžtina, kad UAB Kauno termofikacijos elektrinė neprašė ir neprašo jokių išskirtinių prisijungimo prie integruoto šilumos tinklo sąlygų.
Praėjus daug daugiau nei 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo (gavimo) dienos nėra gautas motyvuotas atsakymas apie sąlygų energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planui rengti neišdavimo priežastis. Atsižvelgiant į tai, kad UAB Kauno termofikacijos elektrinė jau daugiau kaip 30 metų yra prisijungusi prie integruoto tinklo ir tiekia šilumą Kauno miesto vartotojams, mūsų prašomų sąlygų energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planui rengti išdavimo atidėjimas iki prisijungimo prie integruoto tinklo taisyklių parengimo vertintinas kaip nepagrįstas prašymo dėl sąlygų išdavimo vilkinimas. Vieno mėnesio vilkinimo kaina šilumos vartotojams atsieina apie 4 mln. Lt., nes įgyvendinus projektą UAB Kauno termofikacijos elektrinė tikisi sumažinti šilumos gamybos sąnaudas apie  46 mln. Lt per metus.
Todėl, siekdami sumažinti galimą naštą šilumos vartotojams dėl nepagrįsto sąlygų išdavimo vilkinimo ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-302/D1-962 patvirtinto Valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimo tvarkos aprašo 16 punktu, informuojame, kad UAB Kauno termofikacijos elektrinė (organizatorius) pradeda rengti plėtros planą be Jūsų išduotų sąlygų.
  
 
Pagarbiai,
 
Generalinis direktorius 
Antanas Pranculis

Visos naujienospartneriai