Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

ĮSAKYMAS DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ IR GALUTINĖS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMO NUO 2013 M. VASARIO 1 D.

2013-01-23

 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖ GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS  ŠILUMOSGAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ IR GALUTINĖS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMO

NUO 2013 M. VASARIO 1 D.

2013 m. sausio 21 d. Nr. I-G-13-1

Kaunas

Vadovaudamasis UAB Kauno termofikacijos elektrinės (toliau  vadinama - Bendrovė) įstatų 6.52 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, 82 p. nuostatomis, ir vykdydamas imperatyvius Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reikalavimus,

n u s p r e n d ž i u:

I.       Nuo 2013 m. vasario 1 d. nustatyti šilumos gamybos kainos dedamąsias (be PVM):

1.     šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę – 19,14 ct/kWh:

1.1.    vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 17,12 ct/kWh;

1.2.    vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,02 ct/kWh;

1.3.    kompensacija dėl patirtų bet nepadengtų sąnaudų – 0 ct/kWh;

II.      Nuo 2013 m. vasario 1 d. nustatyti  galutinę vienanarę šilumos kainą  19,14 ct/kWh.

III.   Šį įsakymą paskelbti viešai Bendrovės tinklalapyje internete.

 

Generalinis direktorius                                                                         Antanas Pranculis


Visos naujienospartneriai