Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

Įsakymas dėl UAB Kauno termofikacijos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų ir galutinės šilumos kainos nustatymo

2013-07-17

 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖ GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS  ŠILUMOS GAMYBOS  KAINOS DEDAMŲJŲ IR GALUTINĖS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMO NUO 2013 M. RUGPJŪČIO 1 D.

 

2013 m. liepos 17 d. Nr. I-G-13-14

Kaunas

 

Vadovaudamasis UAB  Kauno termofikacijos elektrinės (toliau  vadinama - Bendrovė) įstatų 5.8 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, 82 p. nuostatomis,

n u s p r e n d ž i u,  nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nustatyti šilumos gamybos kainų dedamąsias (be PVM):

1. Šilumos gamybos termofikaciniu vandeniu savo šaltinyje vienanarę kainą – 18,46 ct/ kWh:
1.1 vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 17,04 ct/kWh;
1.2 vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,07 ct/kWh;
1.3 kompensacija dėl patirtų bet nepadengtų sąnaudų – 0,35 ct/kWh;

2. Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nustatyti galutinę vienanarę šilumos gamybos  termofikaciniu vandeniu  kainą - 18,46  ct/kWh.

3. Rezervinės galios, parduodamos AB „Kauno energija“, užtikrinimo paslaugos kaina (mėnesio užmokestis) - 1 009 008 Lt.

4. Šilumos gamybos garu  savo šaltinyje vienanarę kainą – 23,46 ct/ kWh: 
4.1 vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 20,20 ct/kWh;
4.2 vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,91 ct/kWh;
4.3 kompensacija dėl patirtų bet nepadengtų sąnaudų – 0,35 ct/kWh;

5. Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nustatyti galutinę vienanarę šilumos gamybos  garu kainą - 23,46 ct/kWh.

6. Šį įsakymą paskelbti viešai Bendrovės tinklalapyje internete.

 

Generalinis direktorius                                                                         Evaldas Paulavičius


Visos naujienospartneriai