Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

Baigtas elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimas

Komisija, siekdama ištirti konkurencijos veiksmingumą ir nustatyti, ar elektros energijos gamintojai turi didelę įtaką rezervinės galios rinkoje ir dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo gali taikyti pernelyg dideles kainas arba naudoti kainų spaudimą, atliko elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimą (ataskaitą atsisiųskite).
 
Rinkos tyrimo metu įvertinus 2016–2019 m. perdavimo sistemos operatoriaus užsakomas elektros energijos rezervinės galios paslaugas, jų apimtis, geografinę aprėptį, apibrėžtos šios rinkos, kurių konkurencijos veiksmingumas Lietuvos Respublikos teritorijoje tirtas:

• Antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo paslauga*.
• Tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atkūrimui, paslauga**.
• Tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto įtampų valdymui 330 kV perdavimo tinkle ir antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atkūrimui, paslauga**.
 
Elektros energijos rezervinės galios paslaugas teikia 4 asmenys: AB „Lietuvos energijos gamyba", AB „ORLEN Lietuva", AB „Panevėžio energija" ir UAB Kauno termofikacijos elektrinė.
 
Atlikus konkurencijos elektros energijos rezervinės galios rinkoje veiksmingumo tyrimą, buvo nustatyta, kad rinkos koncentracijos laipsnis yra didelis, egzistuoja įėjimo į rinką barjerai dėl infrastruktūros, kuria disponuojant galima teikti elektros energijos rezervinės galios paslaugas ir kurios sukūrimui reikalingi nemaži finansiniai ištekliai, reikalavimų, todėl konkurencija rinkoje yra neveiksminga.
 

 


Visos naujienospartneriai