Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

Įsakymas dėl UAB Kauno termofikacijos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų ir galutinės šilumos gamybos kainos dedamųjų ir galutinės šilumos kainos nustatymo nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖ GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS  ŠILUMOS GAMYBOS  KAINOS DEDAMŲJŲ IR GALUTINĖS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMO

nuo 2015 m. RUGSĖJO 1 d.

 

2015 m. rugpjūčio 12 d. Nr. I-G-15-12

 

Kaunas

 

Vadovaudamasis UAB  Kauno termofikacijos elektrinės (toliau  vadinama - Bendrovė) įstatų 5.8 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, 82 p. nuostatomis,

n u s p r e n d ž i u,  nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. nustatyti šilumos gamybos kainų dedamąsias (be PVM):

 

  1. Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę kainą – 3,93 euro ct/kWh (13,57 ct/ kWh):

1.1.    vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 3,40 euro ct/kWh  (11,73 ct/kWh);

1.2.    vienanarės kainos pastoviąją dedamąją –0,45 euro ct/kWh (1,57 ct/kWh);

1.3.    kompensacija dėl patirtų bet nepadengtų sąnaudų – 0,08 euro ct/kWh (0,27 ct/kWh);

 

  1. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. nustatyti galutinę vienanarę šilumos gamybos  kainą - 3,93 euro ct/kWh (13,57  ct/kWh);

 

  1. Rezervinės galios, parduodamos AB „Kauno energija“, užtikrinimo paslaugos kaina (mėnesio užmokestis) - 251 570  Eur ( 873 697 Lt).

 

  1. Šį įsakymą paskelbti viešai Bendrovės tinklalapyje internete.

 

 

 

 

Direktorius plėtrai, laikinai vykdantis                                                              Jurij Junevič

generalinio direktoriaus  pareigas                                                                   

 

 


Visos naujienospartneriai