Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

Duomenys apie sąnaudas

Duomenys apie UAB Kauno termofikacijos elektrinė

šilumos gamybos  sąnaudas už 2013 metus (audituoti)

       

Eil. Nr.

Straipsnio pavadinimas

Mato vnt.

Gamyba

1

Šiluma, patiekta į tinklą

tūkst. MWh

1.020,7

1.1.

Pagaminta nuosavuose šaltiniuose

tūkst. MWh

1.020,5

1.2.

Pirkta

tūkst. MWh

0,2

2

Parduota šiluma

tūkst. MWh

998,0

3

Iš viso sąnaudų

tūkst. Lt

186.965,0

3.1.

Kintamosios sąnaudos

tūkst. Lt

167.898,8

3.1.1.

Kuras technologijai

tūkst. Lt

161.308,5

3.1.2.

Elektros energija technologijai

tūkst. Lt

6.534,5

3.1.3.

Vanduo technologijai

tūkst. Lt

6,7

3.1.4.

Sąnaudos šilumai pirkti

tūkst. Lt

49,2

3.2.

Sąlygiškai pastovios sąnaudos

tūkst. Lt

16.139,5

3.2.1.

Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos

tūkst. Lt

11.533,5

3.2.1.1

t.t. remonto sąnaudos

tūkst. Lt

1.274,2

3.2.2.

Amortizaciniai atskaitymai

tūkst. Lt

3.856,7

3.2.3.

Sąnaudos darbui apmokėti

tūkst. Lt

0,0

3.2.4.

Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui

tūkst. Lt

0,0

3.2.5.

Mokesčiai

tūkst. Lt

510,3

3.2.6.

Turto nuomos mokestis

tūkst. Lt

0,0

3.2.7.1.

Amortizaciniai atskaitymai

tūkst. Lt

0,0

3.2.8.

Palūkanos už banko kreditus

tūkst. Lt

238,9

3.3.

Veiklos sąnaudos

tūkst. Lt

2.926,7

3.3.1.

Sąnaudos darbui apmokėti

tūkst. Lt

1.051,8

3.3.2.

Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui

tūkst. Lt

325,4

3.3.3.

Amortizaciniai atskaitymai

tūkst. Lt

70,6

3.3.4.

Kitos

tūkst. Lt

1.479,0

4

Šilumos savikaina

ct/kwh

18,3


Visos naujienospartneriai