Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

Įsakymas dėl UAB Kauno termofikacijos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų ir galutinės šilumos gamybos kainos dedamųjų ir galutinės šilumos kainos nustatymo nuo 2014 m. gegužės 1 d.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖ GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS  ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ ir galutinės šilumos kainos NUSTATYMO

nuo 2014 m. GEGUŽĖS 1 d.

 

2014 m. balandžio 17 d. Nr. I-G-14-4

Kaunas

 

Vadovaudamasis UAB  Kauno termofikacijos elektrinės (toliau  vadinama - Bendrovė) įstatų 5.8 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, 82 p. nuostatomis,

n u s p r e n d ž i u,  nuo 2014 m. gegužės 1 d. nustatyti šilumos gamybos kainų dedamąsias (be PVM):

 

  1. Šilumos gamybos termofikaciniu vandeniu savo šaltinyje vienanarę kainą –

16,53 ct/ kWh:

1.1.    vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 15,11 ct/kWh;

1.2.    vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,07 ct/kWh;

1.3.    kompensacija dėl patirtų bet nepadengtų sąnaudų – 0,35 ct/kWh;

 

  1. Nuo 2014 m. gegužės 1 d. nustatyti galutinę vienanarę šilumos gamybos  termofikaciniu vandeniu  kainą - 16,53  ct/kWh.

 

  1. Rezervinės galios, parduodamos AB „Kauno energija“, užtikrinimo paslaugos kaina (mėnesio užmokestis) - 1 009 008 Lt.

 

  1. Šilumos gamybos garu  savo šaltinyje vienanarę kainą – 21,18 ct/ kWh:

4.1.     vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 17,92 ct/kWh;

4.2.     vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,91 ct/kWh;

4.3.     kompensacija dėl patirtų bet nepadengtų sąnaudų – 0,35 ct/kWh;

 

  1. Nuo 2014 m. gegužės 1 d. nustatyti galutinę vienanarę šilumos gamybos  garu kainą- 21,18 ct/kWh.

 

  1. Šį įsakymą paskelbti viešai Bendrovės tinklalapyje internete.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                         Evaldas Paulavičius

 

 

 


Visos naujienospartneriai