Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Kiek kainuoja šiluma?

Kiek kainuoja šiluma?

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (www.regula.lt) nustato šilumos kainą, kurią paskaičiuoja pagal galiojančias metodikas. Gyventojams tiekiamos šilumos kaina susideda iš trijų dalių: šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo  sąnaudų.
Kauno termofikacijos elektrinė gamina šilumą ir ją tiekia Kauno energijai, kuri vamzdynais perduoda šilumą termofikaciniu  vandeniu vartotojams. Iki 2008 gruodžio mėn 1d. KTE pardavė šilumą Kauno energijai už 6,56 cnt. kWh. Nuo 2008 m. gruodžio 1 d. Kainų komisija nustatė KTE šilumos pardavimo kainą lygią 14,76 cnt./kWh.  Kauno energija prideda perdavimo sąnaudas ir parduoda šilumą gyventojams  Kainų komisijos  nustatyta kaina nuo gruodžio 1 d. 24,56 cnt/kWh.partneriai